top of page
We are currently CLOSED but are reopening on May 26th. We are looking forward to welcoming you this summer season. See you then!

Vi er nå STENGT men gjenåpner 26. mai. Vi ser frem til å ta imot flere gjester i sommer. Sees da! 

    About us - Om oss   

Evenes Camping is a small and cozy camp-site located  by the beach in Ofotfjorden in Evenes, on the border between Nordland and Troms county in Northern-Norway.

We strive to give our guests the best possible experience by only offering a limited number of 20 spots for caravans, open each night during the summer-season. Travelers with tents are also warmly welcomed to pitch their tents at our green lawns. 

Visitors are provided with fresh drinking water, modern toilet- and shower facilities, easy handling of gray water/toilet waste, and most importantly a breathtaking view over the fjord. For this we charge 280NOK per night. Including electricity the rate is 300NOK per night. 

If you happen to be staying with a tent the fee is 250NOK per night. 

 

Evenes Camping er en liten og hyggelig camping liggende helt i fjærsteinene ved Ofotfjorden i Evenes kommune, på grensen mellom Nordland og Troms fylke i Nord-Norge.

Vi ønsker å gi kundene våre den best mulige opplevelsen ved å tilby et begrenset antall på 20 åpne plasser hver kveld i sommersesongen. Reisende med telt er også hjertelig velkomne til å slå opp teltene sine på våre grønne plener. 

Gjestene får tilbud om rent drikkevann, moderne toalett,- og dusjfasiliteter, enkel håndtering av spillvann og toalettavfall, og det viktigste; en fantastisk utsikt over fjorden. For dette betaler du 280NOK per natt. Ønsker du strøm koster det 300NOK per natt.

Om du skulle reise med telt er prisen 250NOK per natt.  

to About

How to find us - Hvordan finne oss

If you are heading towards Lofoten or Vesterålen along E10, or towards Sweden or Narvik in the opposite direction, you will be able to find us four minutes away from "Harstad/Narvik, Evenes Airport". 500 meters past the exit to the airport towards Narvik you exit E10 and follow the road and the signs for 4km towards the camping. Suddenly you will happen to find yourself by the fjord, surrounded by peace and the occasional wave breaking against the sandy beach. 

Hvis dere er på tur mot Lofoten eller Vesterålen etter E10, eller om dere er på tur i motsatt retning mot Sverige og Narvik vil dere alltid kunne finne oss fire minutters kjøring fra Evenes flyplass. Følg E10 i retning Narvik og 500 meter forbi flyplassen ta av i krysset og følg skiltene i fire kilometer mot campingen. Plutselig vil dere finne dere rett ved fjorden og det beroligende suset av bølger som slår mot sandstranden. 

to Services

The surrounding area - Nærområdet

Steinkirka

 

Steinkirka (the Stone church) is an art installation clearly visible from the camping and is situated a few hundred meters from the site, in an area surrounded by WWII installations. Next to the Stone church is a popular fishing spot. The piece is a part of "Artscape Nordland" read more about it here: 

Steinkirka er en kunstinstallasjon godt synlig fra campingen. Den ligger noen få hundre meter fra campingen og er omgitt av installasjoner fra andre verdenskrig. Ved Steinkirka er et populært sted å fiske. Den er en del av "Skulturlandskap Nordland" som du kan lese mer om her: 

Evenes kirke

The local church is situated only 300 meters from the camping. The first church at this place was constructed in the 13th century by a Viking King. The current church was built in 1800 and tells the story of Evenes being the most important place in the area.

Evenes kirke  ligger bare 300 meter unna campingen. Den første kirken på denne plassen ble bygget i det 13. århundre og kirken som står her i dag er bygget i 1800 og minner om en tid da Evenes også var den viktigste knutepunktet i fjorden.

Lofoten

 

Svolvær, the "capital" of the remote yet highly accessible island group of Lofoten is only a 2h 20 min drive away from the campsite. In fact the whole of Lofoten and it's remarkable scenery is easily accessible within a few hours from Evenes. 

Lofothovedstaden Svolvær ligger bare   2t og 20 minutter kjøring unna campingplassen. Hele Lofoten kan uten problemer nåes med bil i løpet av noen timer fra Evenes. 

Harstad/Narvik Lufthavn, Evenes
(Evenes airport)

Evenes airport is situated 4 kilometres north of the camping by the local main road, the E10. With flights to many destinations in Norway and Europe it is one of the most used airports in Northern-Norway.

Evenes flyplass ligger 4 kilometer fra campingen ved E10. Med avganger til mange steder i Norge og Europa den er en av de mest benyttede flyplassene i landsdelen. 

Hurtigbåt Evenes/Kjeldebotn.

From the docks visible from the camping, 400 meters away, there is a regular route with a passenger ferry crossing the fjord to the other side and stopping in the village of Kjeldebotn. This is a great opportunity see more of the area from the fjord, but do look closely at the schedule as they are correlated with the plane schedule. The pier is also a great place for fishing.  

Fra moloen synlig fra campingen, 400 meter unna går det regelmessig en hurtigbåt over til bygda Kjeldebotn på den andre sida av fjorden. Hurtigbåten er en flott mulighet for å se mer av området fra fjorden. Se nøye på rutene siden de står i sammenheng med flyrutene. Moloen som strekker seg ut her er også en flott plass for fisking. 

Evenesvika

Evenesvika is the beautiful beach seen in the bay next to the camping. During summer this is a very popular place for swimming even though it is rather cold (try the water). On low tide the sand stretches all the way to the camping. 

Evenesvika er den flotte stranden man ser i vika hundre meter innenfor campingen. Om sommeren er dette et yndet badested selv om vannet er noe kaldt. På lavvann strekker sanden seg helt ut til campingen. 

Evenes Camping AS

Nerveien 654

8534 Liland

Tel: +47 91833846

Tel: +47 97534197

Email: evenescamping@gmail.com

    Contact    

bottom of page